top of page

Zingen bij...

NIEUWE LEDEN

Heb je interesse om bij ons te komen zingen? Kom dan vooraf als gast een repetitie bijwonen. Zo kun je beoordelen of het lidmaatschap van Gospel Unlimited iets voor jou is. Bij zo’n gastrepetitie krijg je de gelegenheid om met een volledige repetitie mee te doen. Mocht je na deze repetitie enthousiast zijn, dan ben je van harte welkom een stemtest af te leggen!

Om lid te kunnen worden houden we een auditie. Bij deze auditie worden zaken als stemgebruik, muzikale aanleg, ritmegevoel, stemsoort en zeker ook muzikale potentie beoordeeld. Mede vanwege dat laatste is het raadzaam om ook te auditeren als je twijfelt.

 

Wij repeteren één keer per drie weken op zaterdag van 10 uur tot 13 uur.
De repetities worden gehouden in de Christengemeente, Breedeway 1a te Hardinxveld-Giessendam.

bottom of page